Vấn đề “hòa giải và hòa hợp dân tộc” quan trọng đến mức nào tại thời điểm hiện nay?

 

>> Nhân bàn về hòa giải dân tộc – Xin đừng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!

 

Hà Hiển

Người lính từ hai phía cũng đã hòa giải với nhau từ lâu (Ảnh: Internet)

Mỗi dịp 30/4 đến lại có lời kêu gọi về “hòa giải và hòa hợp dân tộc” để nói về chuyện hòa giải, hòa hợp giữa những người Việt khác nhau về ý thức hệ.

Nhưng tôi thì cho rằng vấn đề ấy đang bị làm cho nghiêm trọng hóa một cách quá mức trong những năm qua và cả tại thời điểm hiện nay.

Mâu thuẫn về ý thức hệ một cách thuần túy hiện vẫn tồn tại trong một bộ phận dân chúng nhưng bộ phận ấy rất thiểu số và tập trung ở những người già sắp sang thế giới bên kia hoặc ở một bộ phận trí thức học cao, hay suy diễn, nhiều thời gian trà dư tửu hậu, phát ngôn toàn một thứ ngôn ngữ hàn lâm xa lạ với đời sống thực tế của nhân dân,  nhưng lại không có quyền hành gì. – Đọc tiếp >