Ngày 30 tháng Tư từ ‘một góc nhìn khác’

 

Kỹ sư Xuân Thọ
Gửi cho BBC từ Cologne, CHLB Đức
Theo BBC Tiếng Việt

Ông Stephan Köster (áo đen – cameraman của IK, CHLB Đức) trong ngày 01/5/1975 ở Sài Gòn (ảnh do tác giả cung cấp)

Tôi tuổi Mão, nên chiều mồng hai tết Ất Mão đầu năm 1975, một bất ngờ lớn đã đến với tôi. Ông Huỳnh Văn Tiểng, phụ trách Truyền hình Việt Nam giao cho tôi đi Hải Phòng đón hai “đồng chí Tây Đức” và đoàn xe truyền hình lưu động. – Đọc tiếp >