Thăm lại trường xưa

 

St trên mạng
(Chưa rõ tác giả)

– Chào bác bảo vệ! Tôi là học trò cũ trường này, cho tôi vào thăm thầy cô giáo cũ một lúc. Xin hỏi cô giáo A đang dạy lớp nào nhỉ? – Đọc tiếp >

Câu đối cuối Mùa Xuân

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 

                                 ĐẤT                                       THÀNH

                                  TỔ                                          NAM

                                  ĐỘNG                                    RUNG

                                  RỪNG                                    CỬA                                        

                                  HAI                                        MỘT

                                  TAY                                        MẮT

                                  TRA                                        NHẬP

                                  CÒNG                                    KHO

                                  LŨ                                          THẰNG

                                  EM                                          ANH

                                  ONG                                       CÁO

                                  TAY                                        TRONG

                                  ÁO                                          NHÀ