Củ chuối xứ Thanh

 

Phạm Ngọc Tiến
Theo FB Phạm Ngọc Tiến

Tranh của Họa sĩ LAP

Câu chuyện đề bạt dạo này có nhiều điều để ngẫm. Tại Quảng, Đà một quan đầu tỉnh và một quan đầu sở đều con giòng cháu giống được cơ cấu đúng quy trình lên ngôi cao và ngã đến oạch mất hết. Ra cái quy trình ấy nó cựa lại đang đúng thành sai nên mới có cái kết quả ấy. Ngẫm ra việc hai ông nhõi này bô lô toi cũng còn có lý vì dù sao bố của họ là những chiếc ô to rộng và họ còn được học hành. Giỏi giang cỡ nào chưa biết nhưng như thế là có vốn liếng chữ nghĩa cùng dấn vốn tiền bạc, quyền lực. Chỉ là không may về đường quan lộ thôi. Không đáng phải ngẫm ngợi lâu. Chuyện có thể khép lại. – Đọc tiếp >