Liệu ông Đinh La Thăng có bị mất nốt chức Phó ban Kinh tế bởi quyết định mới của Bộ Chính trị?

HH Nếu quyết định “Không điều động về Trung ương, địa phương những cán bộ bị kỷ luật” như TTXVN đưa tin chỉ có hiệu lực từ ngày ký thì những người đã bị kỷ luật như ông Đinh La Thăng có lẽ vẫn yên vị với chức Phó Ban Kinh tế TW, nhưng nếu quyết định này được hồi tố cho cả các trường hợp trước đây thì liệu ông Thăng sẽ mất nốt cả chức này?

Như vậy, có thể hiểu đối với trường hợp ông Xuân Anh bị kỷ luật, sắp tới ông sẽ không được điều động đi đâu cả mà sẽ được sắp xếp một vị trí nào đó ở ngay tại Đà Nẵng để phấn đấu trở thành một “đảng viên tốt” như lời động viên của ông Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức TW. Nhưng đấy là khi ông Xuân Anh vẫn muốn ràng buộc với tổ chức đảng ở đó. Ông Xuân Anh vẫn có một lựa chọn là thoát ly khỏi tổ chức ấy và tự mình “điều động” mình đến bất kỳ đâu mà mình muốn. Nhưng tui đoán là ông sẽ không quay lại TP HCM để làm báo như trước đây.

– Đọc tiếp >