Cái vẩy mọc ngược của con rồng

 

Nguyễn Tiểu Ngộc Tam
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hồi giữa năm 2017, ông Võ Văn Thưởng cho biết đảng sẽ tổ chức trao đổi và đối thoại với các cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương và quan điểm của đảng. Ông cho biết đang chờ ban bí thư thông qua văn bản hướng dẫn thực hiện việc này.

Thông báo của ông Thưởng tạo ra phản ứng khá sôi nổi trong dư luận với sắc thái rất khác nhau, từ vui mừng, hy vọng, dè dặt, thờ ơ…đến ngạc nhiên, nghi ngờ. – Đọc tiếp >