Rõ hay “Đồng” với chả “Thuận”!

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Dư luận đang nóng hổi với câu chuyện Đồng Tâm đang đến hồi gay cấn. Các dự thảo kịch bản đang được đưa ra với những hy vọng tử tế nhất cũng như đểu giả nhất. Cái nút đang thắt lại hay đang mở ra tùy theo cách xem truyện của từng người. Với đông đảo bà con cử tri tốt bụng và cả tin thì họ chỉ đơn giản nghĩ và hỏi nhau rằng “Chủ tịch Thủ đô đã cam kết không khởi tố, sao bây giờ Công An Hà Nội lại khởi tố?”. – Đọc tiếp >