Hạt Ngọc Trời

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

“Hạt Ngọc Trời” là thương hiệu lúa gạo của Tập đoàn sản xuất kinh doanh nông nghiệp “Lộc Trời”. Mình mới biết những tên gọi rất hay, rất đẹp, rất Việt Nam này vài tuần trước đây trên internet. Bà xã mình xem quảng cáo, có ý muốn mua ăn dù biết giá của Ngọc Trời cao gấp mấy lần Ngọc thường. Mình tán thành ngay rằng “Em ơi! Nhà mình tuy không có nhiều tiền để ăn gạo này thường xuyên nhưng sẵn sàng thỉnh thoảng mua một ít để ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm thương hiệu Việt”. – Đọc tiếp >