Lý Chiêu Hoàng- nữ hoàng bất hạnh

 

Vĩnh Liêm
Theo Nghiên cứu lịch sử

Lý Chiêu Hoàng- tranh của Phan Thanh Nam

Lý Chiêu Hoàng- tranh của Phan Thanh Nam

Trong lịch sử Việt Nam có hai vị nữ vương mà tên tuổi và vị trí cuả họ hoàn toàn trái ngược nhau, đó là Trưng Nữ Vương và Lý Chiêu Hoàng. Nếu Trưng Nữ Vương (TrưngTrắc) được tôn vinh là vị nữ anh hùng mở đầu phong trào giải phóng dân tộc chống lại phong kiến phương Bắc, giành được độc lập cho nước nhà trong ba năm (40-43), tên tuổi cuả Bà đã làm rạng danh đất nước, rạng rỡ nữ lưu thì ngược lại Lý Chiêu Hoàng là một cái bóng lu mờ, ít được ai nhắc nhở, thậm chí bị quên lãng.

Có mấy ai nghĩ đến bi kịch cuộc đời cuả vị nữ hoàng bất hạnh, bị lịch sử ruồng bỏ này chăng?

*** – Đọc tiếp >

Bên Thềm Tam Quan

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Trần gian vốn nhiều khuấy động, Thêm em càng lắm phong ba. Phật đem em về cửa Phật, Chúng sinh chẳng ngớt xuýt xoa.

“… Phật đem em về cửa Phật, chúng sinh chẳng ngớt xuýt xoa” – Thơ: Hoàng Hải Hồ, hình: st từ Internet

Đầu năm đi lễ Chùa Sen
Gặp người ngồi lấm bên thềm Tam quan
Áo nâu khăn chít mày ngang
Nét sầu trĩu nặng môi hường không son

Vào Chùa lễ Phật chín phương
Một phương còn để vấn vương ngoài thềm
Mãi hay rằng đấy Tiểu Em
Thầy sai sang chợ vui quên giờ về
Lỗi này ai dám bênh che
Sư Thầy quở phạt trả về thôn xưa – Đọc tiếp >