Indochina Research: Điều tra phiến diện, kết luận võ đoán !

 

>> “Dân Việt ‘hạnh phúc và lạc quan kinh tế?’

 

Hà Hiển

Có thể căn cứ vào ý kiến của “700 người tuổi từ 18 đến 64 sống tại Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh” để kết luận như đinh đóng cột rằng “người Việt” thì thế này thế nọ thế kia được không? Ai tin vào cái kết luận như thế thì tùy, còn tôi thì không tin.

Tôi không tin vì:

Cứ cho là Indochina Research đã điều tra qua 700 người sống ở 2 TP Hà Nội và HCM thì con số 700 người ấy cũng quá ít ỏi so với hàng trục triệu dân của 2 thành phố này, lại càng ít ỏi so với hàng trăm triệu dân cả nước, cũng không thể đại diện cho tất cả các khu vực kinh tế – chính trị – xã hội và tất cả vùng miền từ nông thôn đến thành thị của Việt Nam.

– Đọc tiếp >