Nhân dân và Tổng thống

>> Tổng thống Trump, Hiến pháp Mỹ và ma trận quyền lực

 

Nguyễn Đức Lam
Theo VietNamNet

We the People

“We the People…” – Chúng ta, Nhân dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ…tạo lập Hiến pháp này”. Hiến pháp Mỹ mở đầu như vậy.

Một giáo sư luật học người Mỹ viết: “Ba từ đó (We The People) nói được nhiều hơn bất kỳ ba hay ba mươi từ nào trong toàn bộ bản văn Hiến pháp. […] Chúng lại có tính trao quyền, […] gửi một thông điệp rất mạnh mẽ đến nhân dân về bản chất của xã hội mà Hiến pháp muốn mô tả”.

– Đọc tiếp >