Hệ thống “tam quyền phân lập” được vận hành như thế nào?

 

>> Ai  không thích “tam quyền phân lập” ?

 

Hà Hiển

Theo những gì tôi biết thì một hệ thống “tam quyền phân lập” điển hình nhất sẽ cho phép 3 “ông” – Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp đều có những quyền độc lập và có thể kiểm soát được nhau, cụ thể là:

1. Tổng thống (gọi tắt là Ông Hành) có quyền bổ nhiệm hay cách chức chánh án Tòa án Tối cao (gọi tắt là Ông Tư) nhưng nếu Ông Hành bổ nhiệm hay cách chức Ông Tư sai luật hoặc không chính đáng thì Ông Hành sẽ có nguy cơ đối mặt với sự luận tội của cơ quan lập pháp là Quốc hội (gọi tắt là Ông Lập) – Đọc tiếp