Gáy Mừng Năm Mới

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 

download-1

Chúc mừng Xuân Đinh Dậu

Hòa giọng gáy cùng Gà

Vui đời không mách qué

Cúc cù cu ô kê !

 

 

Xuân Đinh Dậu 2017
H.T.H