10 thứ của năm 2016

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Thảm họa môi trường mang tên Formosa là một sự kiện nổi bật của năm 2016

Thảm họa môi trường mang tên Formosa – Sự kiện nổi bật của năm 2016 (Ảnh: Internet)

Bắt chước nơi này, ngành nọ, báo kia chọn các sự kiện, nhân vật, thành tích… trong năm 2016 vừa qua của nước ta theo các tiêu chí này kia nọ, cá nhân tôi cũng chọn ra 10 thứ mình nhớ được sau một năm đọc báo, nghe đài, xem tivi nhưng xin không theo định hướng tích cực, tiêu cực hay… lưỡng cực nào cả:

1. Màu vàng của năm: Màu Huy chương Olympic của Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – Đọc tiếp >