Thằng Bờm có ngu không?

 

Nguyễn Tiểu Ngộc Tam
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình st trên mạng

Hình st trên mạng

Thằng Bờm về nhà, trên tay chỉ có một gói nhỏ đùm lá chuối khô. Mụ vợ hắn đang rang cám, hỏi giật rằng cái quạt mo đâu rồi.

– Đi qua đình làng, thấy cái quạt mo, Phú Ông xin tôi đổi mấy thứ, tôi đưa cho cụ ấy rồi.

– Thế cụ ấy đổi cho ông cái gì ?

– Đầu tiên cụ ấy xin đổi ba bò chín trâu, tôi không nghe. – Đọc tiếp >