Chuyện phiếm cuối năm: Táo quân lo Tết năm nay

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

indexBằng giờ mọi năm trước, Ông Địa thường thấy Ông Táo tất bật ngược xuôi, lo sắm sửa, gói ghém quà Tết để đến ngày 23 tháng Chạp lên Thiên Đình họp Hội nghị Tất niên, báo cáo thành tích năm qua với Ngọc Hoàng, nhận chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu cho năm tới.

Con Chép biển số xanh sau mỗi chuyến công cán tâm sự với Ông Địa rằng luôn phải è cổ vì quá tải với quà Tết, đường đi thì vòng vèo không đúng lộ trình công vụ, trước khi vào chầu Ngọc Hoàng còn phải ghé qua tư dinh của các vị Bắc Đẩu, Nam Tào, Thiên Lôi… lại còn phải chờ chực các bóng hồng Hằng Nga, Tiên nữ đỏng đảnh thấp thoáng sau vườn Bồng Lai để nhờ chuyển quà mừng năm mới cho lãnh đạo…Vất vả tốn kém nhưng mà yên tâm. – Đọc tiếp >