Đừng vơ đũa cả nắm

 

Hà Văn Tiện
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Theo tin trên báo chí, làm việc với Huyện Ứng Hòa hôm 29/11/2016, ông bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải phê phán việc một cán bộ Hà Nội đánh cụ già 76 tuổi ở Trường Bách Khoa. Ông bảo “một người cán bộ như thế là con sâu làm rầu nồi canh, làm cho cả đội ngũ cán bộ đảng viên (của Hà Nội) 40 vạn người mất uy tín.” Ông Hải là người có uy tín, là người sang, lời của ông như có gang có thép. – Đọc tiếp >