Ảnh vui cuối tuần

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (thứ ba từ trái sang) giới thiệu một hiện vật đã phát lộ trong khu vực cồn Bông Sứ gần chùa Thuyền Lâm - Ảnh: Minh Tự

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân (thứ ba từ trái sang) trong cảnh như đề cập trong bài viết –  Ảnh: Minh Tự (Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ hôm qua vừa có một tấm ảnh mình thấy vui vui! Đó là cảnh Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đang giới thiệu một hiện vật đã phát lộ trong khu vực cồn Bông Sứ gần chùa Thuyền Lâm trong cuộc thăm dò khảo cổ tìm lăng mộ Vua Quang Trung tại Huế được tiến hành từ ngày hôm qua (6-10-2016).

Bên chầu cà phê sáng, mình vừa cười vừa khoe với mấy lão độc giả về cái sự “vui vui” của tấm ảnh nêu trên. Một cụ bảo rằng “Tôi chẳng thấy cái ảnh này có điều gì đáng cười vui cả?” – Đọc tiếp >