Văn bản viết theo kiểu “cài bẫy” khiến ông chủ tịch hiểu sai?

HH – Chưa nói đến việc đã hết hiệu lực như bài báo dưới đây đề cập, văn bản số 1401/BXD về việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng viết: “Không áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác đối với công trình xây dựng vi phạm được quy định tại khoản 2, điều 4, nghị định số 180/2007/NĐ-CPcủa Chính phủ”.

Trong câu này có 2 đoạn cách nhau bằng dấu phẩy. Và ông chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc hoặc cán bộ tham mưu cho ông có lẽ tưởng là chữ “Không” ở đầu câu chỉ áp dụng cho đoạn đầu chứ không áp dụng cho đoạn sau từ chữ “thông báo cho cơ quan thẩm quyền…”,  nên mới cho rằng văn bản đó chỉ cấm chính ông ta “áp dụng biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước” chứ vẫn cho phép ông ta thông báo cho “cơ quan có thẩm quyền” làm việc ấy, vì thế nên ông ta mới tự tin ra ngay quyết định “yêu cầu các đơn vị cấp điện, cấp nước phải dừng ngay việc cấp điện, cấp nước đối với công trình vi phạm trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng” (xem ở ĐÂY)

Dĩ nhiên là ông chủ tịch hay tham mưu của ông đọc sai, vì chữ KHÔNG ấy phải được hiểu là áp dụng cho cả đoạn sau -nghĩa là cả hai hành vi “áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện nước” và “thông báo cho cơ quan có thẩm quyền” làm việc ấy cũng đều KHÔNG được làm! Nhưng thiết nghĩ đây cũng là bài học cho các cơ quan soạn thảo văn bản nên tránh dùng hình thức diễn đạt mập mờ.

Nếu viết như sau thì khó có thể hiểu sai:

“Cả hai biện pháp sau đây sẽ không còn áp dụng đối với công trình xây dựng vi phạm được quy định tại khoản 2, điều 4, nghị định số 180/2007/NĐ-CPcủa Chính phủ :

  1. ngừng cung cấp điện, nước, hoặc
  2. thông báo cho cơ quan có thẩm quyền không cung cấp các dịch vụ điện, nước, các hoạt động kinh doanh và các dịch vụ khác.

Cách viết như thế là phổ biến ở các văn bản pháp luật của nước ngoài, những người soạn thảo các văn bản của nhà nước nên học!

Văn bản pháp luật phải cố gắng được viết sao cho người dốt như ông chủ tịch nọ cũng hiểu đúng chứ đừng viết theo kiểu giăng bẫy để người ta hiểu sai

– Đọc tiếp >