Chuyện vui cuối tuần: Diêm Vương và Lý Thông

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Lý Thông (Hình st trên Internet)

Lý Thông (Hình st trên Internet)

Qua bao nhiêu vòng đời chịu đầy ải dưới Địa ngục vì tội bất nhân bất nghĩa, dối trên lừa dưới để tiến thân mưu lợi bất chính, Lý Thông do có dấu hiệu cải tạo tốt nên được Diêm Vương đưa vào diện xem xét cho đầu thai trở lại Dương thế làm người lương thiện vào dịp xá tội vong nhân Rằm tháng Bảy tới.

Để tránh oan sai hay lọt tội, thể hiện tính nhân văn của luật pháp, đồng thời tạo điều kiện cho tội nhân sớm hội nhập với cộng đồng trở thành người có ích, Diêm Vương đã tiến hành rà soát lại nhân thân của Lý Thông và cho phép hắn đề đạt nguyện vọng trong nhiệm kỳ luân hồi mới để có bút phê chỉ đạo kịp thời. – Đọc tiếp >