Ký ức về một thời đã qua (14): Kính thưa Bác Nguyên Hồng *

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

Nhà văn Nguyên Hồng (Ảnh: Internet)

Nhà văn Nguyên Hồng (Ảnh: Internet)

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 Cháu là con giai Hải Phòng
(Nơi cô Tám Bính đường cùng ngày xưa)
Vô Nam đã mấy chục mùa
Làm thuê, làm lính, xuống vua, lên hề
Sí Là Son Fá Mì Rê
Đồ… ưa thì ít, người chê thì nhiều
Hình như cũng có bỉ yêu
Máu điên gặp phải máu liều ngang ngang – Đọc tiếp >