Đúng là súc sinh

 

>> ‘Nghề phóng viên là phải như con chó ấy’

 

Người già chuyện
Theo Người Đô Thị online

14666548222016-06-23Trong phòng chờ đầu thai cõi địa phủ, hồn nhiều loài súc sinh chia sẻ tâm sự cùng nhau.

Hồn cá ca bài ca con cá:

– Trời ơi là trời! Cá biển cá suối cá sông cá hồ cá kênh gì cũng đua nhau chết… Làm thân con cá khổ quá, ước gì cho con kiếp sau được làm con… con…

Nghe hồn cá than tới đây, hồn con bò gợi ý:

– Làm con chó đi, nghe nói loài chó trên đó đang được vinh danh ghê lắm! – Đọc tiếp >