Ký ức về một thời đã qua (10): Lời khen và lời phê

 

>> Hà Thanh Hiển: Ký ức về một thời đã qua 

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Một lời phê của thầy giáo thời nay (Ảnh: st trên internet)

Một lời phê của thầy giáo thời nay (Ảnh: st trên internet)

Ba anh lớn của mình phải học bậc tiểu học ở Hải Phòng dưới các mái trường chưa xã hội chủ nghĩa trước năm 1955. Bốn đứa em tiếp theo, trong đó có mình được hưởng trọn vẹn nền giáo dục xã hội chủ nghĩa tiên tiến sau đó. Ngay từ lúc mới đi học mình đã được nghe Mẹ kể về sự ngược nhau giữa hai cách xếp thứ tự lớp học của hai chế độ: ba anh lớn đầu tiên vào Lớp Năm rồi các năm tiếp theo là lớp Tư, lớp Ba, Lớp Nhì, đến Lớp Nhất là hết tiểu học. Các em thì vào Cấp I bắt đầu từ Lớp 1 đến Lớp 4, Cấp II từ Lớp 5 đến Lớp 7, Cấp III từ Lớp 8 đến Lớp 10 là xong bậc Phổ thông. Mình bảo các em luôn tiến lên, các anh thì thụt lùi! – Đọc tiếp >