Việt Nam “cân bằng” nước lớn, Nga không bán rẻ đồng minh

 

Lê Thọ Bình – Đình Khương
Theo VietTimes

Ông Trần Việt Thái

Ông Trần Việt Thái

VietTimes — “Trong quan hệ Việt – Mỹ, Việt – Nga, hay Việt – Trung, chúng ta chủ động thực hiện chính sách cân bằng để giữ được vị thế có lợi nhất trong quan hệ với các nước lớn, phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình và ổn định, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển đất nước”.

Ông Trần Việt Thái, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược (Học viện Ngoại giao) chia sẻ với VietTimes.

Việt Nam không chủ trương xây dựng đồng minh

– Đọc tiếp >