Một số luận án tiến sĩ ngành xã hội tại VN

 

(Hình ảnh được chọn từ mạng Internet)

 

20111027193422_lvLời bình của nhà văn Nguyễn Quang Lập: Ai chưa biết tiến sĩ Việt Nam là gì và Viện khoa học xã hội Việt Nam ra sao thì xem đây nhé.

Blog HH không bình gì mà khi xem các hình ảnh dưới đây chỉ chợt có hứng muốn làm một đề tài tiến sĩ với tên gọi: “Thử lý giải vì sao người Việt bây giờ có xu hướng sử dụng ngày càng nhiều tiếng… Đan Mạch (Đ.M) cả trong giao tiếp ngoài xã hội lẫn khi… còm trên mạng”.   🙂

Xin mời các nghiên cứu sinh nào có hứng với đề tài mới này thì  nhào zdô!

– Xem tiếp >