Thơ Nguyễn Thị Tân Phong (III)

 

>> Thơ Nguyễn Thị Tân Phong

 

Nguyễn Thị Tân Phong (1925 – 1999)
Blog Hahien chọn đăng nhân kỷ niệm ngày sinh của tác giả (17/4/1925 – 17/4/2016)

 

KHÔNG ĐỀ

Tôi muốn
Thơ tôi như bảy sắc Cầu Vồng
Như dòng nước trong
Như màu xanh biển biếc
Như thơm ngát hoa hồng

FullSizeRender-3Song tôi
Không ở chân trời
Không ở ngọn suối
Không ở biển bao la
Không ở vườn hoa Thượng Uyển

Tôi sinh ra
Từ trong bóng tối
Từ vũng hẹp cạn khô
Từ dốc bờ cát sỏi
Từ hoang dã bụi gai

Nên vần thơ:
Viết ra đau xót
Đọc lên nghẹn lời

Thơ tôi lỡ viết ra rồi
Xin đừng ai đọc cho đời băn khoăn

– Đọc thêm >