Cướp

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Tranh minh họa: Internet

                  Tranh minh họa: Internet

 

Cướp lộc cướp phết đầu Xuân
Tháng Bảy cướp cháo, vong nhân ngày Rằm
Cướp giật nó giật cả năm
Cướp ngày kín cổng truy tầm không ra
Có quân cướp trắng cạnh nhà
Vừa là đồng chí vừa là anh em

 

15-3-2016
H.A.C.D