Chuyện của Cu

 

Hà Hiển

HH- “Cu” trong 02 chuyện rất ngắn dưới đây là tên gọi ở nhà của chủ blog này khi còn bé. Một số chuyện khác về “Cu” cũng đã đăng trên trang blog này như Chuyện hồi bé đi xem phim’, Một lần gặp Bụt’, ‘Cô Tiên’.  Nếu còn nhớ thêm chuyện gì nữa và có thời gian, “Cu” sẽ tiếp tục biên ra ở đây để nhớ lại một thời đã rất xa. – Đọc tiếp >

Chuyện vui cuối tuần: Chuyện Làng Phó

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Có hai loại Phó trong mẩu chuyện Làng này.

Loại thứ nhất gồm các Phó như: Phó Cạo, Phó Nháy, Phó May, Phó Mộc, Phó Rèn, Phó Cối, Phó mài dao mài kéo, Phó hàn nồi thủng xoong thủng.

Loại thứ hai gồm các Phó như: Phó Chủ tịch, Phó Thủ tướng, Phó Tư lệnh, Phó Bí thư, Phó Giám đốc, Phó Ban, Phó Phòng, Phó Chủ nhiệm… Phó một ngành nào đó của Chính phủ gọi là Thứ trưởng cũng thuộc loại này. Cùng một chức Phó như nhau của một cơ quan đơn vị thì được phân hạng Phó 1, Phó 2, Phó 3…thậm chí đến Phó 5, Phó 6 trong đó có Phó “quy hoạch phát triển” và Phó “hết đát”. – Đọc tiếp >