Đi Hội Ta nhớ Hội Tây

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Thanh niên tranh nhau cướp phết tại Lễ hội cướp phết ở Tam Nông (Ảnh: Internet)

Thanh niên tranh nhau cướp phết tại Lễ hội cướp phết ở Tam Nông (Ảnh: Internet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rằm Nguyên Tiêu – Ngày Thơ Ta nhớ Cụ Tam Nguyên với bài thơ Hội Tây [*] xưa chúng cháu được học từ thuở bé. Nay cháu xin phép Cụ, bám theo lời của Cụ để kể Cụ nghe những chuyện về Hội Ta bây giờ:

Hội Ta

Lễ hội Xuân về khắp nước Ta
Bao nhiêu xôi thịt với hương hoa
Ông này tay chắp cầu thăng tiến
Bà kia miệng khấn ước lãi lờ
Quả Phết giữa ngày lao đầu cướp
Lá Ấn thâu đêm bệt đít chờ
Giời Phật Tổ Tiên nào dạy thế
Phù hộ đâu vì chém Lợn to

2-2016
H.V.K

——————————-

[*] Bài thơ của Cụ Tam Nguyên như sau:

Hội Tây

Kìa Hội thăng bình tiếng pháo reo
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo
Bà quan tênh nghếch xem bơi chải
Thằng bé lom khom ghé hát chèo
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo
Khen ai khéo vẽ trò vui thế
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu

Cụ Nguyễn Khuyến