Phiếm Khỉ Phú

 

Cao Bồi Già
Theo: http://thocaoboigia.blogspot.com

khi

Tiễn biệt cụ Dê;
Nghinh chào anh Khỉ.

Mừng năm mới, kẻ kẻ tươi vui;
Đón Xuân sang, người người hoan hỷ.

Lai rai nhấm nháp:

Hương vị Tết, lắm thú mê say ;
Chuyện chàng Thân, muôn màu thú vị. – Đọc tiếp >