Chuyện cuối tuần: Học đánh cờ

 

Nguyễn Tiểu Ngộc Tam
(Tác giả gửi Blog Hahien)

dcMình võ vẽ biết đánh cờ từ lúc bé, vài năm sau mới được coi là sạch nước cản. Dần dà rồi cũng tiến bộ vài bậc. Cũng biết pháo đầu, mã đội, xe giăng. Cũng biết pháo gánh hai bên, mã giao chân chiếm không gian lúc cờ tàn, pháo chôn vào cung vua vừa là ngón phòng thủ vừa là ngón phản công bất ngờ… Nếu xếp cao thủ thành 10 bậc, giỏi nhất là bậc 1, mới học cờ đứng bậc 10, tự nhận mình đứng ở hàng 5,6 gì đó, chơi cờ nghiệp dư cho vui lúc nhàn thì tự mãn cho như thế cũng được rồi. – Đọc tiếp >