Hậu Tây Du Ký

 

Nguyễn Tiểu Ngộc Tam
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Đường Tăng (Từ Thiếu Hoa đóng) và Tây Lương Nữ Quốc ( đóng) trong phim Tây Du Ký (Ảnh: Internet)

Đường Tăng (Từ Thiếu Hoa đóng) và Nữ Vương Tây Lương Quốc (Chu Lâm đóng) trong phim Tây Du Ký (Ảnh: Internet)

Cách đây gần mười năm, mình đi chơi một chuyến Côn Minh Trung Quốc. Trong chương trình chuyến đi có phần đến một ngọn núi, vách đá từ chân lên đỉnh là tượng Phật, là phù điêu tả các hoạt động nhà Phật, từ cảnh cõi Phật cực lạc vàng son đến cảnh mấy tầng địa ngục quỷ sứ đang đun vạc dầu, cưa chân xẻ thịt tội nhân. Lại còn đến một quảng trường hoành tráng, có Thập Tam Lăng, có tượng Đường Tăng cao đến cả chục thước tay cầm thiền trượng, mắt dõi về phương Tây. Nghe nói nơi này Hoàng Đế Đại Đường từ kinh thành đến mở đại tiệc chay đón Đường Tăng mang kinh Phật từ Tây Trúc trở về. – Đọc tiếp >