Chuyện vui cuối tuần: Hội nghị trực tuyến Táo Quân

 

>> Bao dung cho đến bao giờ?

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

indexTrước thềm năm mới Ngọc Hoàng mở Hội nghị trực tuyến nối mạng với các Táo Quân ở Quốc gia Hạ giới.

Ngọc Hoàng nói “Ta tham khảo Nghị định 56/2015 của Chính phủ ở Hạ giới thấy việc đánh giá thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức của họ rất hay! Từ nay ta cũng sẽ áp dụng việc này cho toàn thể các Táo Quân. Cụ thể hàng năm các Táo quân sẽ phải có ít nhất một công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng, mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn thì mới được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tục thì không cho làm Táo nữa!”. – Đọc tiếp >