Chuyện vui cuối năm: Kính chuyển LĐ cho ĐM!

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình ảnh vui từ Internet

Hình ảnh vui vui st từ Internet

Đầu giờ sáng nay Bác Dương vừa hoàn thành xong một việc có thể coi là việc cuối cùng của năm 2015 cho Cơ quan.Việc này nằm trong chương trình Lễ tổng kết và liên hoan cuối năm và đón chào năm mới 2016 của Cơ quan vào ngày mai.

Đó là nội dung kịch bản của buổi Lễ nêu trên do Bí thư Đoàn Thanh niên được Lãnh đạo Cơ quan giao nhiệm vụ biên soạn và làm người dẫn chương trình (MC). Bốn trang giấy đầy chữ được Bí thư Đoàn trình Lãnh đạo phê duyệt. Lãnh đạo còn lo đón tiếp Lãnh đạo cấp cao hơn từ Thủ đô bay vào dự Lễ nên cho chuyển luôn cho Bác Dương toàn quyền xem xét trước khi cho đánh máy, in ấn chính thức để MC sử dụng. – Đọc tiếp

Hỏi hay, đáp… dở ẹc

 

Lưu Trọng Văn
Theo FB Lưu Trọng Văn

Ông Vũ mão

Ông Vũ Mão (Ảnh: Internet)

Minh Dương, người Hà Nội, hỏi:

“Có ý kiến cho rằng, các tiêu chí đề ra để chọn người tài là chỉ để chọn người có đạo đức (được hiểu là người không có lỗi) và trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và trung thành với Đảng. Cả ba tiêu chí này không phải là tiêu chí của người tài và như thế càng khó có thể là người tài mà đất nước cần. Ông nghĩ sao về ý kiến này?”

Gã phải thừa nhận câu hỏi của ông bạn có tên là Minh Dương này vừa tinh tế, vừa nóng với thời sự cả nước đang “làm” nhân sự chứ không riêng gì các bác trong Đảng. – Đọc tiếp >