Thà nghe những “bài hát vô bổ”…

 

Hà Hiển

cainhauMình cũng cho rằng dân trí Việt Nam đang ở mức thấp, rất thấp, có thể nói là ở vùng đáy so với mặt bằng dân trí trong khu vực. Về điều này thì không phải riêng ông Hà Minh Huệ mới nhận thức được. Nhưng những ý kiến phản bác ông Huệ, phần nhiều là phản ứng với việc những quan chức hay nhà báo như ông thường viện lý do dân trí thấp để bao biện cho việc hạn chế các quyền cơ bản của công dân  mà không bao giờ tự vấn lương tâm của mình rằng chính những người như các ông đã và đang góp phần quan trọng vào việc hạ thấp mặt bằng dân trí xuống mức thảm hại như hiện nay. – Đọc tiếp >