Loài nào danh giá hơn?

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình sưu tầm trên mạng

Hình sưu tầm trên mạng, không nhất thiết để minh họa

Cuối năm, Dê, Chó, Vịt kéo nhau đến cửa chuồng Heo để tranh cãi phân ngôi thứ hạng xem ai danh giá hơn ai trong làng “đặc sản” ?

Vịt lắm mồm nhất quàng quạc khẳng định mình chắc chắn phải ở thứ bậc cao hơn Heo với thông tin rõ ràng trên Báo Người lao động rằng “tiết canh Vịt giả được làm từ huyết Heo”. Vịt lý luận rằng lấy thương hiệu “Vịt” để tiêu thụ sản phẩm Heo thì đích thực là Vịt phải có giá trị hơn Heo! – Đọc tiếp >