Báo chí phương Tây không đáng tin !

 

 

>> “Mẹ Đặng Thái Sơn, 92 tuổi, kể chuyện đời” – VNN có nên xin lỗi tác giả?

 

Thợ Cạo
Theo Người Đồng Bằng

Điểm báo chí trên một bản tin của VTV1

Điểm báo chí trên một bản tin của VTV1

Báo Nhân Dân số ra đầu tháng 12 này có đăng 2 kỳ ” Khảo sát” của tác giả Hồ Ngọc Thắng với đề tài được nói rõ trong hàng tít “Sự biến mất lòng tin với truyền thông phương Tây “.

Tất nhiên tác giả nói lòng tin là lòng tin của chính người dân phương Tây (TBCN) đã mất đối với truyền thông của họ. Chính họ ( đã có thời tin), nay không tin nữa thì nhất định dân VN mình ai còn tin báo chí truyền thông Tư bản , ắt không tâm thần cũng … mù hai con mắt ! đề dẫn của báo Nhân Dân nguyên văn như sau :”Ở Việt Nam, tự do ngôn luận và tự do báo chí là quyền cơ bản của công dân được xác định tại Điều 25 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 và thực tế đã chứng minh điều đó. Nhưng các thế lực thù địch, và một số người dù đã được hưởng thành quả này lại cố cổ súy cho cái gọi là “tự do báo chí phương Tây”, trong khi đây là lĩnh vực đang mất lòng tin ngay với công chúng phương Tây. Khảo sát gồm hai kỳ của Hồ Ngọc Thắng cho thấy thực tế đó.” – Đọc tiếp >