Truyện Kiều dạy đo lường

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Tôi vốn làm nghề Tiêu chuẩn-Đo lường nên gắng học được một số phép đo lường, so sánh của Cụ Nguyễn Du như sau:

Hình minh họa: st trên mạng

Hình minh họa: st trên mạng

Một vẻ đo được mười phân
Đúng ba trăm lạng, nghìn vàng trao ngay
Trăm nghìn, một trận cười say
Tấc riêng bằng một gánh đầy đổ đi

Một cung, năm ngón, bốn dây
Trăm phần liễu ủ đào phai trăm phần
Mười lăm năm, bấy nhiêu xuân
Chữ Trinh đáng giá nghìn vàng sáng trong

Trăng tàn hơn cả Mười Rằm
Trăm năm danh tiết tay cầm tay xưa
Thiện căn chẳng dám nhạt mờ
Chữ Tâm mong đổi được ba chữ Tài

11-12-2015
H.T.H

 

@ 2015 Hà Thanh Hiển
@ 2015 hahien

Bạn tốt

 

 

(Video: Sưu tầm trên mạng)