Thúy Kiều được gọi là Cô

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

1347442198-truyen-kieu-1_1355478070435Thúy Kiều họ Vương, nhưng trong “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du không có chỗ nào viết họ tên nhân vật đủ 3 chữ liền nhau là “Vương Thúy Kiều”. Ngay hai chữ “Thúy Kiều” hình như cũng chỉ được nhắc đến ban đầu “Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân” rồi vào truyện được gọi tiếp là “Nàng” hoặc chỉ một chữ “Kiều”.

Với cách gọi này, tôi nghĩ rằng Kiều đã là người Việt mình rồi chứ không phải có gốc tích từ nước Tàu, vì người Tàu thường lấy Họ để xưng hô, ví thử như Kiều của chúng ta sẽ được gọi theo kiểu Tàu là “Vương trưởng nữ”?

Khẳng định thêm: ở ngoài đời (ngoài văn bản chữ Nôm của Tác giả) Thúy Kiều Việt Nam còn được gọi là “Cô”. Lần đầu tiên tôi nghe gọi “Cô Kiều” từ Bà Ngoại của tôi vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước. – Đọc tiếp >