Bài học tích hợp: Quả “chương” là quả gì?

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

camNhân ngày Nhà giáo Việt Nam, mình xin đưa ra một thí dụ về một bài học tích hợp các môn Lịch Sử – Giáo dục Công dân – Địa lý – Sinh vật…

1. Đặt vấn đề:

Quả “Chương” là quả gì?

2. Diễn giải vấn đề:

– Ngày 20-11 hàng năm đã được nhà nước ta chọn là ngày “Nhà giáo Việt Nam” và bắt đầu được tổ chức kỷ niệm từ năm 1982. – Đọc tiếp >