Thức với Paris

 

>> Je suis Charlie

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)ph

Thứ Sáu – Đêm 13
Toàn Thế giới hôm qua đều biết
Tổng thống F.Hollande đóng cửa Quốc gia
Tập trung lo quốc sự
Người dân Paris mở cửa nhà riêng
Mời khách lỡ đường xa
Trận bóng đá những ngôi sao Đức-Pháp
Kết thúc trong bài ca La Marseillaise
Tháp Effeil lặng tắt đèn
Quảng trường New York thắp 3 màu cờ Pháp… – Đọc tiếp >