Hồ Giáo và Vũ Khiêu

 

Chu Mộng Long
Theo FB Chu Mộng Long

12115738_771319126313373_2660604746037059293_nCho đến giờ mới tình cờ biết Anh hùng Lao động Hồ Giáo đã mất.

Ông mất lúc 15g30 ngày 14 tháng 10 năm 2015, tại Quảng Ngãi quê nhà, thọ 85 tuổi.

Vĩnh biệt người cộng sản trong số ít những người cộng sản còn sót lại.

Việt Nam cho đến nay có 2 người được phong Anh hùng Lao động 2 lần: Hồ Giáo và Vũ Khiêu (chứ không phải duy nhất Hồ Giáo như báo viết, không khéo cụ Vũ Khiêu chửi tốc mả bọn nhà báo mất dạy!). – Đọc tiếp