Để thì buồn cắt thì đau

 

Hà Văn Khà
Tác giả gửi Blog Hahien

HH – Chắc bác này biết bà xã không bao giờ đọc blog nên bác …chém gió kinh!    🙂

Hình: Internet, không nhất thiết để minh họa

Hình: Internet, không nhất thiết để minh họa

Xem ti vi thấy tin Hà Nội kiên quyết xử lý triệt để vụ vi phạm nghiêm trọng trong việc xây dựng tòa nhà 8B Lê Trực, bà xã mình cứ xót xa xót gần “Bao nhiêu tiền của bỏ ra, giờ lại phải phá đi mất bao công sức khó khăn. Lãng phí, thiệt hại thế nếu còn Cụ Hồ có khi Cụ tha cho”.

Mình bảo “Tha sao được, tha nhiều rồi. Thương cho roi cho vọt, kỳ này là phải quất, phải cắt cho tiệt những thứ chướng tai gai mắt cho dân được nhờ. Càng ở gần Cụ càng phải làm theo tấm gương của Cụ chứ”. – Đọc tiếp >