Tổ quốc

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

 

Trường Sa (Ảnh: Internet)

Trường Sa (Ảnh: Internet)

Tổ Quốc là nói chữ
Nghĩa nôm là Đất Mẹ

Tổ Quốc giàu (tiềm năng)
Tổ Quốc nghèo (năng suất lao động thấp)
Tổ Quốc ngọn cờ (trăm trận thắng)
Tổ Quốc tụt hậu (ngày càng xa)

Quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh
Triệu triệu người ngã xuống vì Tổ Quốc
Có bao nhiêu người mong nhận được
Danh hiệu Anh hùng – Đọc tiếp >