Giọng Người Hà Nội

 

Hà Thanh Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Tôi đem đến cuối trời xa
Những bài tình ca Hà Nội
Và mang theo mãi suốt đời
Giọng người Hà Nội của tôi

Mùa Thu trong thơ rơi
Mùa Thu trên tranh phơi
Lời cũ vần trôi
Nền cũ màu phai
Hồ rêu với mắt nai
Thu như đã qua rồi
Vẫn chưa bao giờ tới – Đọc tiếp >