Chuyện cuối tuần: Quyền sung sướng

 

Hà Ánh Charlie Dương
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Hình: Internet

Hình: Internet

“Quyền sung sướng” là ba chữ chính thức của Cụ Hồ trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 khi Cụ suy rộng ra từ những lời bất hủ trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ về những quyền cơ bản của con người.

Mình chủ quan nghĩ rằng đó là chữ nghĩa của Cụ Hồ trong những ngày nước sôi lửa bỏng ấy nên nó đã được phát lên và vang mãi đến nay chứ như bây giờ của ai khác soạn ra chắc tập thể “Bộ chính trị” sẽ phải biên tập lại vì ba chữ ấy không phải là ngôn ngữ, văn phong chính tắc của nền hành chính quốc gia, chưa kể còn có vẻ hơi tầm thường và dung tục? – Đọc tiếp >

Đối tượng

 

Nguyễn Văn Tuấn
 Theo FB Nguyễn Tuấn

h1117Tôi ở một khách sạn đối diện một trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn cũ. Ngày nào cũng ra vào, và phải đối diện với cái bảng báo danh (hay gì đó) của trường, mà có chữ “Những đối tượng đã tốt nghiệp …”. Đối tượng! Ôi, sao tôi thấy chữ này khó ưa ghê. Tại sao tiếng Việt mình bị hành chính hoá một cách thê thảm như thế này?

Tôi không rõ về nguồn gốc chữ “Đối tượng” lắm, nhưng nghĩ chắc nó xuất phát từ chữ Tàu. Chữ này chỉ phổ biến sau 1975, do những người theo Mao và chủ nghĩa Mao du nhập vào và áp đặt cho cả nước. Tôi tò mò tìm hiểu trong cuốn Từ điển Tiếng Việt (của Ban tu thư Khai Trí, Sài Gòn 1972?) thì thấy giải thích nghĩa chính của danh từ này: “Vật mình hướng về mà hành động” (xem hình). Vậy mà đến khi vào tay các học giả XHCN thì nó trở thành “Người, vật, hiện tượng mà con người tác động tới (trong suy nghĩ, hành động)” và “người đang được tìm hiểu để kết nạp vào một tổ chức”. Tức là, đến tay các học giả XHCN thì chữ đối tượng có nghĩa “người”. – Đọc tiếp >