Luật chơi

 

Lưu Trọng Văn
Theo FB Lưu Trọng Văn

do-hungNhao nhao giới viết báo, giới đọc báo chuyện hai bác nhà báo tên tuổi, một bị cắt hợp đồng báo Tây, một bị thu thẻ nhà báo hành nghề báo ta.

Gã từ lâu đã nói rồi rất tôn trọng quan điểm của mỗi người viết, dù là bài báo lê thê hay một cái còm bình luận ngủn.Vì vậy gã không tía lia gì về chuyện đúng sai những bài viết trên facebook của họ, mà chính vì những bài viết ấy họ bị cắt hợp đồng hoặc bị tịch thu thẻ nhà báo.

Ở đây gã chỉ bàn tới luật chơi. – Đọc tiếp >