Bình luận về bài trả lời phỏng vấn trên báo chí gần đây của ông Nguyễn Trần Bạt

 

Hà Đăng Hiển
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Ông Kim Ngọc (trái) - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người tìm cách thử nghiệm chính sách khoán nông nghiệp

Ông Kim Ngọc (trái) – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thời kỳ trước đổi mới 1986, người tìm cách thử nghiệm chính sách khoán nông nghiệp, một cải cách tiến bộ trong lĩnh vực nông nghiệp thời kỳ đó  (Ảnh: Internet)

Tôi đọc bài “ Xã hội Việt Nam có những khát vọng cấp tiến ghê gớm”, ở đó ông Nguyễn Trần Bạt trả lời bốn câu phỏng vấn của báo Thanh Niên ngày 31 tháng Tám. Tôi cố gắng đọc kỹ câu hỏi và câu trả lời và thấy hình như câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, hoặc là tránh né câu hỏi. Đành phải tìm cách diễn giải cho đơn giản, đồng thời cũng tưởng tượng là mình được phỏng vấn để thử trả lời xem thế nào.

Câu hỏi 1 : “…Ông nghĩ thế nào về ý kiến cho rằng nếu như chúng ta có những cải cách, đột phá trong xây dựng nhà nước dân chủ (pháp quyền XHCN) một cách thực chất hơn thì đây sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy nguồn nội lực của dân tộc được phát huy tốt nhất cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước ?” – Đọc tiếp >

Nhân đọc bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Trần Bạt trên báo Thanh Niên

 

>> Hãy yêu nhau đi

 

Hà Hiển
(Nhân đọc bài: ‘Xã hội Việt Nam có những khát vọng cấp tiến ghê gớm’ )

” mà “người Việt đã “tránh được những rắc rối mà người Thái đang vấp phải”

Ông Nguyễn Trần Bạt: “Sự cẩn thận của người Việt đã làm chúng ta tránh được những rắc rối mà người Thái đang vấp phải” (?)

Bài trả lời phỏng vấn trên Báo Thanh Niên này của ông Nguyễn Trần Bạt khá dài. Tôi chỉ bàn về chi tiết ông so sánh Việt Nam với Thái Lan. Tôi không dám chắc những người như ông nói thế mà có nghĩ thế không. Vì thế bài này không nhằm đôi co gì với ông Bạt mà chỉ hướng tới những người đã nghe ông Bạt nói mà cứ tưởng thế là đúng.

Về GDP, Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm

Chỉ số giáo dục của Việt Nam thấp hơn Thái Lan 20 bậc. – Đọc tiếp >