Biểu đồ của kỷ luật

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

chặt câyĐọc bài “Yêu cầu kỷ luật một số cán bộ” qua vụ chặt cây xanh ở Hà Nội trên Tuổi Trẻ hôm nay 22-7-2015 mình thấy có khoảng hơn một chục người được nhắc đến ở các chức vụ khác nhau với mức độ chịu hình thức kỷ luật khác nhau.

Cao nhất là ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thay mặt UBND TP nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND TP để các cơ quan đơn vị có những thiếu sót tồn tại trong cải tạo thay thế cây xanh vừa qua. – Đọc tiếp >