Thuốc Mỹ

 

>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp thăm chính thức Mỹ

 

Hà Văn Khà
(Tác giả gửi Blog Hahien)

Nhóm biệt kích Mỹ "Con Nai" và Cụ Hồ (Ảnh: Internet)

Nhóm biệt kích Mỹ “Con Nai” chụp cùng Cụ Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Internet)

Trước hết mình xin điểm lại một số điều mình đã học được, đọc được và nghe được từ lúc còn bé đến giờ:

“Mỹ mà xấu”

“Mỹ mà không đẹp”

Nhân dân tiến bộ Mỹ là nhân dân tiến bộ

Đế quốc Mỹ là trùm đế quốc tư bản

Đế quốc Mỹ là tên sen đầm quốc tế

Đả đảo Đế quốc Mỹ xâm lược! – Đọc tiếp >